Câu hỏi:
What does Santa do in his garden?
Đáp án:
Ho Ho Ho!
0
0
Chia sẻ với bạn bè