Câu hỏi:
I'm made of eight letters,
Đáp án:
Envelope
0
0
Chia sẻ với bạn bè