Câu hỏi:
What do you serve that you can't eat?
Đáp án:
A tennis ball.
0
0
Chia sẻ với bạn bè