Câu hỏi:
You serve me but never eat me?
Đáp án:
A tennis ball.
0
0
Chia sẻ với bạn bè