Câu hỏi:
What does a shark eat with peanut butter?
Đáp án:
Jellyfish!
0
0
Chia sẻ với bạn bè