Câu hỏi:
When do you see sheep in ink?
Đáp án:
When you draw them in pen!
0
0
Chia sẻ với bạn bè