Câu hỏi:
Which of the seven dwarfs never speaks?
Đáp án:
Dopey.
0
0
Chia sẻ với bạn bè