Câu hỏi:
I like to roam but I'll always stay home,
Đáp án:
A Snail.
0
0
Chia sẻ với bạn bè