Câu hỏi:
What do bumblebees sing in the shower?
Đáp án:
BeeBop.
0
0
Chia sẻ với bạn bè