Câu hỏi:
What did Sir Lancelot wear to bed?
Đáp án:
A knight gown!
0
0
Chia sẻ với bạn bè