Câu hỏi:
Why does a dragon sleep all day?
Đáp án:
So it can hunt knights!
0
0
Chia sẻ với bạn bè