Câu hỏi:
Where do rivers sleep?
Đáp án:
In river beds.
0
0
Chia sẻ với bạn bè