Câu hỏi:
Where does the smart butter go?
Đáp án:
On the honor roll.
0
0
Chia sẻ với bạn bè