Câu hỏi:
I am in smart and heart. What am I?
Đáp án:
Art.
0
0
Chia sẻ với bạn bè