Câu hỏi:
I'm clean when I'm black,
Đáp án:
A Chalkboard.
0
0
Chia sẻ với bạn bè