Câu hỏi:
Trong bể có 3 con cá lớn và 3 con cá bé, sau 1 giờ thì chết mất 1 con cá lớn và 2 con cá bé. Hỏi trong bể còn bao nhiêu con cá?
Đáp án:
Vẫn còn 3 con cá lớn và 3 con cá bé (cá chết vẫn ở trong bể)
0
0
Chia sẻ với bạn bè