Câu hỏi:
Một bà đó bả chết bả bay lên trời. Hỏi bà ấy chết năm bao nhiêu tuổi và tại sao bà ấy chết?
Đáp án:
Bà đó = Bò đá Bả bay = Bảy ba (73)
0
0
Chia sẻ với bạn bè