Câu hỏi:
Một con hổ đang bị xích vào một gốc cây, sợi xích dài 30m. Có 1 bụi cỏ cách gốc cây 31m, đố bạn làm sao nó ăn được bụi cỏ?
Đáp án:
Hổ không ăn cỏ
0
0
Chia sẻ với bạn bè