Câu hỏi:
Con gì đập thì sống, không đập thì chết?
Đáp án:
Con tim
0
0
Chia sẻ với bạn bè