Câu hỏi:
Con gì đầu dưới nước, đuôi trên rừng
Đáp án:
Cá voi
0
0
Chia sẻ với bạn bè