Câu hỏi:
At the sound of me, men may dream Or stamp their feet At the sound of me, women may laugh Or sometimes weep. What am I?
Đáp án:
Music.
0
0
Chia sẻ với bạn bè