Câu hỏi:
Why can't a cheetah hide?
Đáp án:
Because it is spotted!
0
0
Chia sẻ với bạn bè