Câu hỏi:
What's a Jedi's favorite car?
Đáp án:
A toy-yoda.
0
0
Chia sẻ với bạn bè