Câu hỏi:
I can slash but I have no knife, I can dash but I have no legs, I can pound but I have no hammer, I can star but I have no stage.
Đáp án:
A Keyboard.
0
0
Chia sẻ với bạn bè