Câu hỏi:
I start with the letter "e" and end with the letter "e" and i usually contain 1 letter BUT i am not the letter "e".
Đáp án:
i am an envelope.
0
0
Chia sẻ với bạn bè