Câu hỏi:
null
Đáp án:
A Gun.
0
0
Chia sẻ với bạn bè