Câu hỏi:
At the sound of me men may dream At the sound of me they stamp their feet At the sound of me, women smile but sometimes weep
Đáp án:
music
0
0
Chia sẻ với bạn bè