Câu hỏi:
Why do we look over a stone wall?
Đáp án:
Because we cannot see through it.
0
0
Chia sẻ với bạn bè