Câu hỏi:
What can be swallowed, but can also swallow you?
Đáp án:
Pride.
0
0
Chia sẻ với bạn bè