Câu hỏi:
What always goes to bed with shoes on?
Đáp án:
A Horse.
0
0
Chia sẻ với bạn bè