Câu hỏi:
What is a tattoo advertisement?
Đáp án:
An incubator! (ink-you-baiter).
0
0
Chia sẻ với bạn bè