Câu hỏi:
Tàu lửa chạy từ A đến B mất 39 tiếng, tuy nhiên mới 20 tiếng nó đã dừng lại. Hỏi khi đó tàu đang ở đâu?
Đáp án:
Trên đường ray
0
0
Chia sẻ với bạn bè