Câu hỏi:
Aladin đã hô câu thần chú gì để mở cửa ra?
Đáp án:
Aladin không đọc thần chú (chỉ Alibaba mới đọc)
0
0
Chia sẻ với bạn bè