Câu hỏi:
Một khách sạn có 7 tầng, tầng trệt có 4 người ở, mỗi tầng bên trên sẽ luôn có hơn 2 người so với tầng bên dưới. Hỏi trong thang máy thì tầng nào sẽ được bấm nhiều nhất?
Đáp án:
Tầng trệt (ai cũng phải đi xuống đất)
0
0
Chia sẻ với bạn bè