Câu hỏi:
What kind of key do you use on Thanksgiving?
Đáp án:
A Turkey.
0
0
Chia sẻ với bạn bè