Câu hỏi:
The beginning of eternity The end of time and space The beginning of every end, And the end of every place
Đáp án:
The letter 'e'.
0
0
Chia sẻ với bạn bè