Câu hỏi:
Can one bird change a light bulb?
Đáp án:
No, but toucan!
0
0
Chia sẻ với bạn bè