Câu hỏi:
When is a door not a door?
Đáp án:
When its a jar
0
0
Chia sẻ với bạn bè