Câu hỏi:
Where do Dutch hamsters live?
Đáp án:
In Hamsterdam.
0
0
Chia sẻ với bạn bè