Câu hỏi:
What saw D?
Đáp án:
B (B C D).
0
0
Chia sẻ với bạn bè