Câu hỏi:
What ring comes after her?
Đáp án:
The HERring.
0
0
Chia sẻ với bạn bè