Câu hỏi:
I am the beginning of everything, the end of time and space, the beginning of every end the end of every place. What am I?
Đáp án:
The letter "E".
0
0
Chia sẻ với bạn bè