Câu hỏi:
What is more amazing than a talking dog?
Đáp án:
A spelling bee
0
0
Chia sẻ với bạn bè