Câu hỏi:
I warm the heart and I chill the skin, I can take human form, but I may vanish into nothing, soon after I am born. What am I?
Đáp án:
A snowman.
0
0
Chia sẻ với bạn bè