Câu hỏi:
Cái gì của chồng mà vợ thích cầm nhất?
Đáp án:
Tiền
14
0
Chia sẻ với bạn bè