Câu hỏi:
I am the unreachable boundary, yet the place you wish to go, I run away as you approach. But I am always there. What am I?
Đáp án:
The Horizon.
0
0
Chia sẻ với bạn bè