Câu hỏi:
Có một anh chàng bị nhà vua đem đi xử tử. Vua cho phép nói một câu cuối cùng, nếu đúng thì sẽ đem chém đầu, nếu sai thì sẽ bị treo cổ. Anh ta nói câu mà nhà vua tha cho anh ta luôn?
Đáp án:
"Tôi sẽ bị treo cổ" Nếu câu này đúng thì anh ta sẽ bị chém đầu, nhưng như vậy thì khi đó nghĩa là anh ta nói sai, phải đem treo cổ, nhưng như vậy có nghĩa là anh ta nói đúng. Không biết xử sao nên vua đành tha cho anh ta.
0
0
Chia sẻ với bạn bè