Câu hỏi:
I only have two backbones and thousands of ribs.
Đáp án:
A railroad.
0
0
Chia sẻ với bạn bè