Câu hỏi:
I have three feet but can't walk;
Đáp án:
A yardstick.
0
0
Chia sẻ với bạn bè