Câu hỏi:
Con gì càng to càng nhỏ?
Đáp án:
Con cua
0
0
Chia sẻ với bạn bè